Saxlift

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering och/eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vi lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor.

Målsättning

Du får de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att använda bomlift för såväl fordonsburna (grävmaskin), släpvagnsdragare som självgående. Utbildningen vänder sig till all personal som ska använda mobila arbetsplattformar.

Utbildningens innehåll:

Den praktiska delen genomförs i körgård och omfattar:

Utbildningen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

Förkunskaper

Du ska vara fyllda 18 år och bör inneha körkort för bil.

Utbildningsbevis

Kurslängd