inkl.momsexkl.moms

ESA 14 Röjning

Utbildningen vänder sig till röjningspersonal samt planerare av röjningsarbete som arbetar i eller i direkt närhet av elektriska ledningsgator.

Kurslängd