inkl.momsexkl.moms

Vakt vid vägarbete

För att arbeta som vakt med trafikreglering av en arbetsplats krävs kunskaper utöver grundutbildningen. Vakten har ett stort ansvar för sina arbetskamrater och för trafikanternas säkerhet.

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till personal som ska vara vakt vid vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare. Uppgiften består i att reglera trafiken.

Kursbeskrivning

Kursen ger deltagarna kunskaper som leder till att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett enhetligt och trafiksäkert sätt, både för sig själva, passerande trafikanter och för arbetsplatsens personal.

Kurslängd