inkl.momsexkl.moms

Sparsam Körning

Varför utbilda personal i sparsam körning?

Dels är det ökade miljökrav från våra kunder och myndigheter och dessutom kan du och ditt företag minska utgifterna genom att köra sparsamt. Det leder till en lägre totalkostnad för företaget och det är inte bara bränslekostnaden som sjunker utan även kostnaden för däck, bromsar, olja och inte minst att sjukfrånvaron minskar.

Övrigt

Körning och teori varvat med självstudier.

Utbildningsbevis

Kurslängd