inkl.momsexkl.moms

Lastsäkring – Säkra lyft

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.

Kursinnehåll

Kursen ger alla lastbilsförare, terminallastare m.fl. grundläggande kunskaper om hur lasten säkras för en säker transport. Kursen innehåller bland annat information om allmänna lastsäkrings principer, lastpåkänningar under transport, ansvarsfrågor samt konsekvenserna om lasten skulle vara bristfälligt säkrad. Teori varvas med praktik på flaket.

Utbildningsbevis

Utbildningens innehåll