inkl.momsexkl.moms

HLR L-ABC

Målsättning

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär ut vi grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning.

Enligt AFS 1999:7 Första hjälpen och krishantering ska ALLA ha kunskap om HLR och L-ABC. Företaget ska ha en organisation för detta.

Övergripande innehåll

Utbildningsbevis

Kurslängd