inkl.momsexkl.moms

Hjälp på väg

Kursen innehåller många praktiska övningar, så att deltagarna får en realistisk känsla för situationen och kan agera rätt och snabbt. Vi begränsar antalet på varje kurs, så att alla får den träning som krävs. Kursen i huvudsak är fokuserad på det praktiska men vi har en teoretisk genomgång innan vi börjar med det praktiska.

Kursbeskrivning

Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats. Utbildningen består av praktiska övningar och av teori.

Kurslängd