inkl.momsexkl.moms

Första Hjälpen

När en olycka inträffar står man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt ifrån civilisationen.De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Det är därför av stor betydelse att man kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskaper om Första hjälpen kan rädda liv.

Målsättning

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer.

Utbildningsbevis

Kurslängd