inkl.momsexkl.moms

Kravkurs APV

Kursinnehåll

I utbildningen får deltagarna lära sig krav på fordonsutmärkning, uppställning av fordon montering av trafikanordningar, de olika zonerna på en arbetsplats med mera. Även Vakt och Lots måste genomgå denna utbildning.

De nya kompetenskraven är indelade i 3 olika Nivåer

APV 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

APV 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

APV 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning

Vilka berörs

2.1

2.2

2.3

Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande, är personen auktoriserad montör. Med motsvarande avses personal hos leverantör av längsgående skyddsanordning som har fått utbildning av skyddets tillverkare. När en auktoriserad montör utfört ett montage av längsgående skyddsanordning till uppdragsgivaren (konsult, entreprenör) ska montör kunna utfärda ett intyg till denne. Intyget ska finnas på arbetsplatsen och kunna uppvisas för byggherren. Krav på vad som ska intygas framgår i TDOK 2018:0371. 

Kurslängd

Förkunskapskrav