inkl.momsexkl.moms

APV 2.2

Kursinnehåll

Deltagarna får lära sig att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. Man får också lära sig vilka krav som gäller för upprättande av arbetsmiljöplan och trafikanordningsplan, utmärkning av vägarbetsplats, för fordonsutrustning, när man använder tunga skydd samt barriärer.

Kursmål