inkl.momsexkl.moms

APV 1.1-1.3

Kursinnehåll

Sedan 2012-01-01 gäller de nya kompetenskraven som trafikverket ställer på alla som utför olika sorters vägarbete. De nya kraven motsvarar bestämmelserna i bl.a Arbetsmiljölagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen.

De nya kompetenskraven är indelade i 3 olika Nivåer

APV 1.1 Allmän grundkompetens

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projektering syfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

2.1 TMA - Skydd - Vakt vid vägarbete

Vilka berörs?

Exempel på arbeten där 1.1 räcker till är:

Exempel på arbeten där 1.1 & 1.2 krävs är:

Exempel på arbeten där 1.1-1.3 krävs är:

Kursmål