inkl.momsexkl.moms

ADR

Grundutbildning för dig som behöver ett ADR-intyg

Efter genomförd utbildning avläggs prov hos trafikverket som du bokar själv via https://fp.trafikverket.se/boka/#/.

Repetition av ADR, för dig som redan har ett intyg och behöver förlängd giltighetstid

Övrigt

Utbildningsbevis