inkl.momsexkl.moms

YKB

Rexus är godkänt av Transportstyrelsen att genomföra YKB-fortbildningskurser. Fortbildningen ska enligt Transportstyrelsens föreskrifter avse uppdateringar av viktiga kunskaper för yrket. Tyngdpunkten läggs på förarens säkerhet, trafiksäkerhet och effektiv bränsleförbrukning.

Fortbildningen är indelad i moduler (en modul per dag)

Omfattning

Varje modul är på 7 timmar.

Utbildningsbevis

Kurslängd