inkl.momsexkl.moms

ADR 1.3

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre delar. Utbildningen är utformad och anpassad allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen. Vid transport av gods kan det uppstå behov av att veta hur olika sändningar av gods får/ska hanteras.

Allmän utbildning

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik Utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

Krav på repitionsutbildning

Utbildningen ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att ta hänsyn till förändringar i lagstiftningen. Föreskrifterna anger inte i vilka tidsintervall uppdateringskurserna ska hållas, men eftersom föreskrifterna i sig revideras och uppdateras vart annat år kan ett lämpligt intervall vara vart femte år.

Målgrupp

Utbildningsbevis

Kurslängd