inkl.momsexkl.moms

HLR L-ABC

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär ut vi grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning.

Varje år dör mellan 14.000-15.000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i Hjärt- lungräddning (HLR) kan leda till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med ganska enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun- metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få.

Målsättning:

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

Övergripande innehåll:

Utbildningsbevis

Kurslängd