ADR-väska

Komplett ADR-väska för lastbilar. Vid transport av farligt gods finns krav på att säkerhetsutrustning skall medföras.

Utöver innehållet i ADR-väskan skall fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss.

3300 kr