inkl.momsexkl.moms

En härlig tid som vi går till mötes nu. Naturen visar sig från sin färgglada sida. Björn och älgjakten är i full gång och halva Norrland står stilla. Mörkret kommer tidigare och djuren rör sig. Jämtland och Kronoberg är de som har flest viltolyckor i landet.

COVID-19 existerar ju inte längre, enligt somliga, men vi väljer att fortsätta vara försiktiga, och hoppas att ni som kommer på våra utbildningar gör likadant.

Yrkesförarkompetens

I oktober tar alla dispenser slut. Nu är det den giltighet som står på ert kort som gäller.

Färdskrivare!

Transportstyrelsen har personal som gör kontrollinsatser över hela landet, mest små och medelstora företag som kontrolleras.

Vi hjälper med råd och dåd!!

Undvik sanktionsavgifter från Transportstyrelsen. Ni som inte har direktkopiering, kopiera i tid, skriv ut remsa vid minsta avvikelse, ha kvar remsorna 28 dagar i fordonet, två år på kontoret. Se mera nedan angående kontroller.

Mobilitetspaketet. Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den 21 februari 2022.

Den 15 juni 2022 genomfördes en sanktionsväxling på yrkestrafikområdet. Sanktionsväxlingen innebär att några överträdelser som tidigare haft penningböter som påföljd istället kommer att få påföljden sanktionsavgift.

Det gäller överträdelser av de bestämmelser om medförande och uppvisande av dokument som anges i:

  • 5 § förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och
  • 3 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237)

Sanktionsavgiften för dessa överträdelser är 10 000 kronor.

Om avgiften inte betalas omedelbart och transportföretaget inte har sin hemvist i Sverige ska ett förskott beslutas vid vägkontrollen. Fordonets fortsatta färd ska även hindras.

 

Viktigt!!!
Anmäl hur många anställda du har

Du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska senast den 31 mars varje år anmäla hur många anställda det fanns i företaget den 31 december året innan. Du ska också anmäla hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.

En anmälan av antal anställda per den 31 december ska därefter göras varje år innan den 31 mars.

Anmälan gör du genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst. Genom att följa länken nedan och sedan välja yrkestrafik hittar du e-tjänsten för “Antal anställda – rapportera”

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=yrkestrafik


Ändringar i tillståndsförordningen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32020R1055

Dessutom ska följande handlingar medföras i fordonet:

Nyttjanderättsavtalet, eller kopia/del av det, som innehåller uppgifter om fordonets registreringsnummer, fordonets ägare, vem som har nyttjanderätt och avtalets start- och slutdatum.

 

Ändringar i godsförordningen för att motverka att reglerna missbrukas

Ändringar i godsförordningen (EG) 1072/2009

Regler om kör- och vilotider – Transportstyrelsen

 

Ändringar av färdskrivarförordningen

En ändring av färdskrivarförordningen har redan trätt i kraft medan andra ändringar träder i kraft längre fram. Glöm inte att ändra land när ni passerar en landgräns, tex. I Örje, Storlien m.m, sedan ny ändring när du kommer till Sverige igen.

Ändringen som redan trätt i kraft:

  • Föraren ska registrera färja/tåg i färdskrivaren när föraren tillbringar en viloperiod ombord på en färja eller ett tåg

Kommande ändringar:

  • Från och med den 21 augusti 2023 ska föraren registrera fordonets position varje gång fordonet lastas eller lossas. Denna registrering ska anges manuellt av föraren
  • Från och med den 21 augusti 2023 ska alla nyregistrerade tunga fordon vara utrustade med den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2)
  • Från och med den 31 december 2024 ska tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 1 eller version 2
  • Från och med den 21 augusti 2025 ska alla tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 2
  • Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2,5–3,5 ton) som används för internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare

 

”Nytt från Trafikverket:

Sedan april 2022 har Trafikverket ökat kontrollerna för att förbättra säkerheten på våra vägarbeten.

De har synpunkter och tar ut viten om ni märkt ut vägarbetet för dåligt. En sak som de ofta gör nedslag på, är att TMA-bilen står för nära. Man håller inte  säkerhetsavtalet, halva hastigheten + tio meter.

Vid avvikelser så aktualiseras vitesklausuler i kontrakten.  

För att säkerställa att det är tydligt vem/vilka som omfattas av dessa krav och vad som krävs för att uppfylla dem har en särskild webbsida tagits fram.

Besök gärna sidan: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/kompetens-for-arbete-pa-vag-apv/fokus-pa-uppfoljning-pa-apv-kompetenskrav/

Fredrik Nilsson, UHba, Nationell förvaltare av APV Kompetenskrav i upphandlad verksamhet
Mail:
kompetenskrav_vag@trafikverket.se  ”

 

Vänta inte, boka tid för certifieringsprov redan idag!

Här kan du läsa mer om hur bokning av prov går till: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/certifieringsprov-bokning-och-utbildningar/

 

MSB

ADR-provet ska göras på Trafikverkets förarprovskontor. Boka tiden i god tid, och så nära utbildningsdagen som möjligt. Får man en tid nära kursen, så kommer ett meddelande att ”du får inte skriva provet”. Men, blockeringen försvinner, när vi lärare gått in på MSB:s hemsida och klarmarkerat er.

Kraven på ADR- utbildning och utbildning i transportskydd är högst aktuella idag.

Tabell över farligt gods med hög riskpotential

a) Ej tillämpligt. b) Oavsett mängd gäller inte bestämmelserna i 1.10.3. c) Ett angivet värde i denna kolumn gäller endast om transport i tank är tillåten. För ämnen som inte är tillåtna för transport i tank, saknar uppgiften i denna kolumnbetydelse. d) Ett angivet värde i denna kolumn gäller endast om transport i bulk är tillåten. För ämnen som inte är tillåtna för transport i bulk, saknar uppgiften i denna kolumnbetydelse

Behöver ditt företag säkerhetsrådgivare enligt ADR?

Hör av er om behov finns eller du undrar lite allmänt.  Har du koll på ADR-väskan och brandsläckarna? Behövs en Skyddsplan?

Behöver du hjälp med att upprätta arbetsmiljöplaner, riskanalyser eller har du andra frågor.  Hör av dig!!

Tips!   
Lithex släckare mot elbränder  i telefoner, plattor m.m.

Utbildningar i september- oktober

 

YKB         oktober – november                

9/10          Modul 1                                       Strömsund

12/11        Modul 3                                       Hässleholm

13/11        Modul 4                                       Karlskrona

13/11        Modul 1                                       Växjö

 

ADR

24-25/9     ADR         Skara

1-2/10      ADR Orbaden

1-2/10      ADR Hässleholm

8-9/10      ADR Enköping

15-16/10 ADR Östersund

5-6/11       ADR Jönköping

 

Maskinexaminationer

13-14/9 Hjullastare Gods Björnrike

19-20/9 Grävmaskin Björnrike

 

Brandfarliga arbeten

5/10                           Björnrike


ESA- EBR

27-28/10  Falköping

Arbete på väg

29/9                           Strömsund                APV 1.1-1.3             

7/10                            Östersund                 APV  1.1-1.3

9-10/11                      Strömsund                 APV 2.1-2.2 Utmärkningsansvarig            

I alla våra utbildningar ingår som vanligt vårt material samt fika, lunch & fika (om inget annat anges)

Anmäl i tid!!!     

Ring och prata med oss om det är något ni undrar över!! 0470–15 000

Växjö 2021-09-09

Emma, Johan, Mona Jerker