inkl.momsexkl.moms

Brandskyddsutbildning

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Vi skapar en utbildning som är anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Målsättning/syfte

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs vara medveten om riskerna vid en brand, ha kunskaper i hur uppkomst av brand kan förebyggas samt vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och, genom praktiska övningar, bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Utbildningsbevis

Kurslängd