inkl.momsexkl.moms

Arbetsmiljö i arbetet

Regleras i lag via Arbetsmiljölagen samt fackliga överenskommelser. Vi hjälper dig att upprätta arbetsmiljöplaner och utbildar dig och din personal.

Sanktionsavgifter inom arbetsmiljöområdet – känner du till dessa?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.

De centrala aktiviteterna är: