ADR-frågor

Har du funderingar om vad som gäller?
Vad är Farligt Gods?
När gäller ADR?
Vilka förpackningar får man skicka?

Vi svarar på dina frågor, utbildar samt lotsar dig till rätt myndighet.