Vakt vid vägarbete


För att arbeta som vakt med trafikreglering av en arbetsplats krävs kunskaper utöver grundutbildningen.
Vakten har ett stort ansvar för sina arbetskamrater och för trafikanternas säkerhet.
Den som arbetar som vakt ska ha gått kursen, Säkerhet på väg, ha minst B-körkort och erfarenhet från vägarbete.

Kursinnehåll:

Kursen vänder sig till personal som ska vara vakt vid vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare. Uppgiften består i att reglera trafiken.

Kursbeskrivning:

Kursen ger deltagarna kunskaper som leder till att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett enhetligt och trafiksäkert sätt, både för sig själva, passerande trafikanter och för arbetsplatsens personal.

Kurslängd:

4 timmar, halvdag