Sparsam körning


Varför utbilda personal i sparsam körning?
Dels är det ökade miljökrav från våra kunder och myndigheter och dessutom kan du och ditt företag minska utgifterna genom att köra sparsamt.
Det leder till en lägre totalkostnad för företaget och det är inte bara bränslekostnaden som sjunker utan även kostnaden för däck, bromsar, olja och inte minst att sjukfrånvaron minskar.
Vi genomför en heldagsutbildning med både teori och praktik samt en återkoppling efter 6 månader och 12 månader. Fordon tillhandahålles antingen av oss eller av deltagarna.

Övrigt:

Körning och teori varvat med självstudier.

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Kurslängd:

1 dag