Lastsäkring – säkra lyft


80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap.
Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.
Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud.

Kursinnehåll:

Kursen ger alla lastbilsförare, terminallastare m.fl. grundläggande kunskaper om hur lasten säkras för en säker transport. Kursen innehåller bland annat information om allmänna lastsäkringsprinciper, lastpåkänningar under transport, ansvarsfrågor samt konsekvenserna om lasten skulle vara bristfälligt säkrad. Teori varvas med praktik på flaket.

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Kurslängd:

8 timmar, heldag