Vad gäller kring Farligt gods? Vi har lång erfarenhet och hög kompetens i frågor om farligt gods och farligt avfall. Hör av dig för råd och konsultation!

Aktuella utbildningar 

Anmälan

ADR

Strömsund 29/9

-> -> 

 ADR 1.1-1.3

Orbaden och Hässleholm 1-2/10 -> ->

För fler kommande utbildningar, se fliken ”Kommande utbildningar”