Säkerhetsrådgivare samt kvalitet- och miljöcertifiering

Alla som avsänder eller transporterar Farligt Gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Vi kan erbjuda dig denna tjänst.

 Vi hjälper dig att upprätta kvalitets- och miljöplaner enligt de krav som dina uppdragsgivare ställer på dig.

Vi hjälper naturligtvis dig med att utbilda din personal enligt Arbetsmiljölagens föreskrifter.

 

Rådgivning

Säkerhetsrådgivare samt kvalitet och miljöcertifiering
Alla som avsänder eller transporterar Farligt Gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.
Vi kan erbjuda dig denna tjänst.
Vi hjälper till att upprätta kvalitets- och miljöplaner enligt de krav som dina uppdragsgivare ställer på dig. Vi hjälper naturligtvis dig med att utbilda din personal enligt Arbetsmiljölagens föreskrifter.


Systematiskt arbetsmiljöarbete
Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från bland annat följande lagar och förordningar:

SFS 1977:284 Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt

personskadeskydd

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen

SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen

SFS 2001:1063 Avfallsförordningen

SFS 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor

AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 1998:1 Belastningsergonomi

AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:1 Manuell hantering

AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete


Systematiskt brandskyddsarbete
I ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Marknadsföring
Vi erbjuder dig lösningar och förslag så att du och ditt företag syns bättre där du ska och vill synas.
Allt ifrån mässor till att ta fram kataloger, annonser, produktblad och utskick.
Syns du inte – finns du inte!

radgivning


 

Arbetsmiljö i företaget

Regleras i lag via Arbetsmiljölagen samt fackliga överenskommelser.

VI hjälper dig att upprätta arbetsmiljöplaner och utbildar dig och din personal.

 

ADR-frågor

Har du funderingar om vad som gäller?

Vad är Farligt Gods?

När gäller ADR?

Vilka förpackningar får man skicka?

Vi svarar på dina frågor, utbildar samt lotsar dig till rätt myndighet.

 

Trafiklagstiftning

Vilka regler gäller vid transport?

Körtid, lastsäkring, bredd – längd, krav på lastsäkring?

Vi jobbar inom buss-, taxi-färdtjänst- och åkeribranschen.

Vi svarar på frågor, utbildar förare och instruktörer.

 

Nyhetsbrev
Fick du inte vårt senaste nyhetsbrev, läs det här eller anmäl dig!

Besök oss på Facebook
r-foretagen