Anläggningsmaskiner

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med grävmaskiner.

Lagstiftning
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda sina maskinförare. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Krav som ställs
Dessutom finns byggbranschens (BYN) och transportbranschens (TYA) egna högre ställda krav på vilken dokumentation föraren skall ha. Yrkesbevis erhålls efter det att föraren har tillgodosett sig de antal timmar som krävs för respektive utbildning. BYN och TYA har upprättat ett separat avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för de maskinslag som är gemensamma.

 

Grundutbildning
Du ska kunna utföra säkerhetskontroller, veta hur den dagliga tillsynen görs. Du ska ha kunskaper om service och underhåll, kunna välja rätt tillsatsaggregat. Du ska också veta hur maskinen är uppbyggd och dess arbetssätt.

Du får kunskaper om hur du ska arbeta på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt. Du får dessutom lära dig gällande regler för att framföra grävmaskin på väg. Hur maskinen ska placeras så att största stabilitetsfaktor r uppnås i olika situationer kommer du också att lära dig.

Du får kunskaper i hur du ska beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram och utföra olika typer av lyft. Metoder för att öka maskinens framkomlighet och för losskörning och lossdragning kommer du också att få lära dig.

Du kommer även att få kunskaper i hur du manövrerar grävmaskinen efter teckengivning och radiodirigering

Omfattning
Tid: Varierar beroende på förkunskaper och erfarenhet

 

Yrkesbevis
Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts skall utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis. Detta görs genom att skicka in ett arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar samt utbildningsbeviset till TYA.

Grävmaskin, grävlastare
Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del enl. TYA:s och BYN:s krav.
Intyg utfärdas efter godkända prov.

Kurslängd – beroende på förkunskaperna
8 – 40 timmar

Validering och examination
Du har kanske arbetat under lång tid med att köra grävmaskin och/eller grävlastare men inte genomfört någon utbildning. Då har du möjlighet att få den teoretiska bakgrunden och visa upp dina kunskaper praktiskt. Detta förutsätter att du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg på att du har minst 30 månaders vana från aktuell maskin

Utbildningsbevis
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och maskinförarsbevis.

För mer information

Utbildningsansvarig: Jerker Holmblad

Telefon: 070-546 30 68

«   juli 2018   »
MånTisOnsTorFreLörSön
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

mer ...
gravmaskin

 

 


Nyhetsbrev
Fick du inte vårt senaste nyhetsbrev, läs det här eller anmäl dig!

Besök oss på Facebook
r-foretagen