Trafiktillstånd - starta eget

 
Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik, Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd samt lämplig att driva ett trafikföretag.
 
Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) med förare ställs till allmänhetens förfogande MOT BETALNING för transport av personer eller gods.
 
Kunskapskraven är indelade i:
  • Juridik
  • Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag
  • Tekniska normer och driftsförhållanden och trafiksäkerhet
Kunskapsprov
Rent praktiskt innebär det att de tre delarna; betraktas som ett sammanhållet delprov I, och att fallstudieprovet betraktas som delprov II. 

"Sökande ska sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng." enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1071/2009 av den 21 oktober 2009

Examensbevis skickas ut till dig när du är godkänd på samtliga delprov som ingår i provet.
 
Ansökan om trafiktillstånd
De krav som Transportstyrelsen har är:
  • Krav på yrkeskunnande
  • Gott anseende
  • Ekonomiska resurser
För mer information
Utbildningsansvarig: Jerker Holmblad
Telefon: 070-546 30 68
 
 
«   november 2018   »
MånTisOnsTorFreLörSön
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

mer ...
trafiktillstand

 

 

 Dela med dig av den här artikeln till...

Nyhetsbrev
Fick du inte vårt senaste nyhetsbrev, läs det här eller anmäl dig!

Besök oss på Facebook
r-foretagen