Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. I AFS 1992:09 - Smältsvetsning och termisk skärning finns regler för Heta Arbeten. Gäller svetsning och termisk skärning i metalliska material. Reglerna syftar t.ex. till skydd mot svetsrök, farlig spänning, optisk strålning samt brand och explosion. Krav på arbetstillstånd från arbetsgivaren för svetsning där det är särskild risk för brand eller explosion.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, Arbetsmiljölagens föreskrifter, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Kursen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Omfattning
8 timmar

Utbildningsbevis
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis. 

För mer information

Utbildningsansvarig: Jerker Holmblad

Telefon: 070-546 30 68

«   november 2018   »
MånTisOnsTorFreLörSön
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

mer ...
heta_arbeten

 

 Dela med dig av den här artikeln till...

Nyhetsbrev
Fick du inte vårt senaste nyhetsbrev, läs det här eller anmäl dig!

Besök oss på Facebook
r-foretagen