Systematiskt Brandskyddsarbete

I ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen.

Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning
  • Vad är ”Systematiskt Brandskyddsarbete”?
  • Brandförlopp och brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner
  • Praktiskt handhavande av checklista

 

Målsättning/syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Målgrupp

VD, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Utbildningsbevis
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

För mer information

Utbildningsansvarig: Jerker Holmblad

Telefon: 070-546 30 68

«   november 2018   »
MånTisOnsTorFreLörSön
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

mer ...
systematiskt_brandskydd

 

 Dela med dig av den här artikeln till...

Nyhetsbrev
Fick du inte vårt senaste nyhetsbrev, läs det här eller anmäl dig!

Besök oss på Facebook
r-foretagen