Truckförarutbildning


Teoretisk och praktik utbildning. Deltagaren får göra både ett teoretiskt och ett praktiskt uppkörningsprov. Vid godkända prov utfärdas ett truckförarbevis
Här varvas teori med praktiska övningar.

Grundutbildning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även trafik- och säkerhetsfrågor samt tillsyn av trucken.
Under utbildningen får du lära dig de regler, rättigheter och skyldigheter du har som truckförare och därmed minska riskerna för att skada dig själv och andra. En korrekt utförd tillsyn av trucken är viktigt för att lära dig minska slitaget och undvika stillestånd på trucken.
Du kan välja att utbilda dig på olika trucktyper. Samtliga utbildningar är dock upplagda enligt nya läroplanen TLP 2. Genomgående i utbildningen är säkerhet, ergonomi, logistik och ekonomi.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. TLP 2-kursplanen rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Utbildningen delas in i tre områden:

A- för låglyftande och ledstaplare, låglyftande åktruck samt plockvagnar och drag-flaktruck.
B- för motviktstruck (max 10 ton), åkstaplare, skjutstativstruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck samt fyrvägstruck.
C- för motviktstruck (över 10 ton), hjullastare, container-/timmertruck, sidlastare, grensletruck samt terminal/dragtruck.

TLP 2-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • Gällande säkerhetsbestämmelser
  • Gällande trafiklagar och bestämmelser
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • De vanligaste trucktyperna och dess manövrering
  • Hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Metoder för materialhantering med truck

Omfattning:

Varierar beroende på förkunskaper och erfarenhet
Det ställs sedan 1/7 2008 skärpta krav på den som kör truck, hjullastare och skylift. AFS 2006:4 - 2006:6. Förutom att det ska finnas förarbevis ska även arbetsledningens skriftliga tillstånd finnas.
Många företag i både Sverige och Norge har skärpt kontrollen vid t.ex. lager, sågverk, värmeverk m.fl. ställen. Förare som inte haft godkända bevis med sig har inte fått lasta/lossa själva.
Arbetsmiljöverket gör besök på arbetsplatser och ställer krav på utbildning.
Om du har behov av att uppdatera eller nyutbilda din personal så kan vi hjälpa till.

Kursinnehåll:

Kursen består av den teoretisk del och en praktisk del enligt TLP 2 samt TYAs krav. Intyg utfärdas efter godkända prov.

Validering och examination:

Du har kanske arbetat under lång tid med att köra truck och/eller hjullastare men inte genomfört någon utbildning. Då har du möjlighet att få den teoretiska bakgrunden och visa upp dina kunskaper praktiskt. Detta förutsätter att du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg på att du har minst 30 månaders vana från aktuell maskin.

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och truckförarbevis.
Kurslängd – beroende på förkunskaperna: 8 – 40 timmar.