Saxlift


Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering och/eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vi lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor.
Utbildningen följer de krav som gäller för förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Målsättning

Du får de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att använda bomlift för såväl fordonsburna (grävmaskin), släpvagnsdragna som självgående.
Utbildningen vänder sig till all personal som ska använda mobila arbetsplattformar.

Utbildningens innehåll:

  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Handhavande och arbetssätt
  • Säkerhetsbestämmelser

Den praktiska delen genomförs i körgård och omfattar:

  • Manövrering
  • Hantering
  • Daglig tillsyn av maskinen

Utbildningen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

  • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
  • Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, Utbildning för förare

Förkunskaper:

Du ska vara fyllda 18 år och bör inneha körkort för bil.

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och förarbevis.

Kurslängd:

8 timmar teori och praktik