HLR L-ABC

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär ut vi grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning.
Enligt AFS 1999:7 Första hjälpen och krishantering ska ALLA ha kunskap om HLR och L-ABC. Företaget ska ha en organisation för detta.

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

Övergripande innehåll:

  • L-ABC – Livshotande läge, andning, blödning och cirkulationssvikt/chock
  • Bedömning av olycksplats
  • Rätt förfarande vid flyttning av skadade
  • Hjärtlungräddning vid andnings- och hjärtstopp
  • Förbandsläggning vid olika typer av skador
  • Förebygga cirkulationssvikt/chock
  • Stabilt sidoläge
  • Luftvägsstopp
  • Akuta sjukdomar
  • Praktiska övningar

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Kurslängd:

4 timmar teori och praktik