Fallskyddsutbildning Grundutbildning

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram.
Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.
Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning.
Därmed kan de arbeta mer produktivt.

Övergripande innehåll:

 • Introduktion om fallskydd.
 • Grundläggande lagar och normer för fallskydd och fallskyddsutrustning.
 • Vad händer vid ett fall, dynamiska krafter.
 • Risker, fall, ras mm.
 • Förebyggande åtgärder.
 • Produktkategorier.
 • Genomgång av fallskyddsprodukter.
 • Prova utrustning.
 • Arbetsplanering.
 • Räddningsplan.
 • Praktiska övningar.
 • Skötsel, förvaring och underhåll.
 • Egen kontroll och tillsyn.

Utbildningen vänder sig till:

Alla som skall använda fallskydd, skyddsombud och arbetsledare.

Förkunskaper:

Deltagare skall ha genomgått grundutbildning innan räddning/evakueringsutbildningen.

Kurslängd:

1/2 dag
Räddning och evakueringsutbildning Innehållet kan ändras utifrån kundens behov.
Teori varvas med praktiska övningar.