YKB – Yrkeskompetensbevis


Rexus är godkänt av Transportstyrelsen att genomföra YKB-fortbildningskurser.
Fortbildningen ska enligt Transportstyrelsens föreskrifter avse uppdateringar av viktiga kunskaper för yrket.
Tyngdpunkten läggs på förarens säkerhet, trafiksäkerhet och effektiv bränsleförbrukning.
Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och yrkesföraren ska inom en femårsperiod genomgå en 35 timmars YKB-utbildning.
Utbildningen kan delas upp i delkurser/moduler, men det går också bra att genomföra utbildningen under en hel vecka.
Fortbildningen är indelad i moduler (en modul per dag)
Modul 1 --  Bränsleoptimering
Modul 2 --  Godstransporter - lastning, lossning
Modul 3 --  Lagar och regler
Modul 4 --  Kost och hälsa - Arbetsmilö
Modul 5 --  Trafiksäkerhet - Första hjälpen

Omfattning:

Varje modul är på 7 timmar

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.