Hjälp på väg

Kursen riktar sig i första hand till människor som har vägen som arbetsplats, det vill säga personal som arbetar minst 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare.

Kursbeskrivning

Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen och släcka bränder vid en olycksplats.
Utbildningen består av praktiska övningar och av teori.

Kurslängd:

1 dag.