Fordonsmonterad kran

Med anledning av kraven i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket: AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Kan vi erbjuda utbildning/validering på kran enligt nedanstående.

Kranar delas upp i 2 kategorier:

  • Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. För godkännande ska du genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
  • Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Validering och examination

Möjlighet finns att validera dina kunskaper under en dag. Detta förutsätter att du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg på att du har minst 30 månaders vana från aktuell kran.

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis. Här varvas teori med praktiska övningar.

Kurslängd:

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.