Trafikverkets kravkurs - APV 2.2


Kursinnehåll

Deltagarna får lära sig att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. Man får också lära sig vilka krav som gäller för upprättande av arbetsmiljöplan och trafikanordningsplan, utmärkning av vägarbetsplats, för fordonsutrustning, när man använder tunga skydd samt barriärer.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska förstå hur viktig på- och avetablering av en arbetsplats är, samt kravet på en väl fungerande arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Ska repeteras inom 60 månader.
Förkunskapskrav: Nivå 2