Grundutbildning för dig som behöver ett ADR-intyg.

  • ADR Grundutbildning, 3 dagar
  • ADR Grundutbildning och klass 1, 4 dagar
  • ADR Grundutbildning och tanktransporter, 5 dagar
  • ADR Klass 7, 1 dag

Efter genomförd utbildning avläggs prov hos trafikverket som du bokar själv via https://fp.trafikverket.se/boka/#/

ADR repetition för dig som redan har ett intyg och behöver förlängd giltighetstid.

  • ADR repetition Grund, 2 dagar
  • ADR repetition Grund och klass 1, 2 dagar
  • ADR repetition Grund, klass 1 och tank, 3 dagar
  • ADR repetition Klass 7, 1 dag

Övrigt

Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år och det räknas från utgångsdatumet för ditt intyg.
Du kan förnya ditt ADR-intyg upp till 12 månader i förväg!

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.