Räddning och evakueringsutbildning

Innehållet kan ändras utifrån kundens behov. Teori varvas med praktiska övningar.

Förkunskaper:

Deltagare skall ha genomgått grundutbildning innan räddning/evakueringsutbildningen.

Kurslängd:

1/2 dag.