ESA 14 Vatten

Du som arbetar i eller i närheten av en kraftstation får kunskap om innehållet i säkerhetsanvisningarna ESA Vattenvägar - Kraftverk.
När du har gått kursen ska du kunna omvandla den teoretiska kunskapen till ditt praktiska dagliga arbete så att det kan bedrivas på ett säkert sätt.
Utbildning enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Kurslängd:

1 dag.