ESA 14 Tillträde

Vänder sig till dig som endast ska in och göra enklare åtgärder i en elanläggning utan att arbeta direkt på eller i farlig närhet av spänningsförande anläggningsdelar.
Du kan till exempel behöva utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata etc.
Utbildning enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Kurslängd:

1 dag.