ESA 14 Röjning

Utbildningen vänder sig till röjningspersonal samt planerare av röjningsarbete som arbetar i eller i direkt närhet av elektriska ledningsgator.

Utbildning enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Kurslängd:

1 dag.