Förankring/funktionshinder

Syftet med utbildningen är att öka säkerheten för passagerarna samt öka kunskapen hos förarna.

Målsättning med utbildningen:

Förare ska efter genomförd utbildning ha kännedom om gällande lagstiftning vad gäller skillnader i krav för olika fordon.
Förare ska också ha god kännedom om lagstiftning gällande förankring av rullstolar, förflyttningshjälpmedel och gods.
Föraren ska dessutom ha god kännedom om lagstiftning gällande användning av bilbälte.
Föraren ska även ha god kännedom i att praktiskt förankra olika modeller av rullstolar.
Föraren ska efter genomförd utbildning också ha god kännedom i att praktiskt utrymma olika modeller av fordon.

Godkännande:

För godkännande på utbildningen ska föraren muntligt kunna redogöra för olika förankringssätt, redogöra för olika krav på spännremmar vid vissa förutsättningar samt redogöra för bältesanvändning i olika situationer.
Förare ska praktiskt förankra olika rullstolar samt spänna fast säkerhetsbälte på ett korrekt sätt på passagerare samt att veta hur man nödsänker lift och utrymmer fordonet.

Certifikat:

För att erhålla certifikat ska erfaren deltagare genomföra en 4 tim utbildning samt uppvisa ett intyg från arbetsgivaren att minst två års vana finns (intyget ska vara vidimerat).

Kurslängd:

4 timmar, teori och praktik