Turistbussförare


Det är en kompetenshöjande fortbildning för bussförare.
Det är av stor betydelse att du som bussförare bidrar till att kunderna får en trivsam och säker resa. Utbildningen fokuserar mycket på kundbemötande, körsätt och säkerhet.
Utbildningen varvar teori med praktik.

Utbildningens innehåll:

Kundbemötande: Uppförande, klädsel, företagets ansikte utåt.
Fordon: Teknisk kunskap, skötsel, vad gör jag när fel och skador uppstår?
Körning: Säker och ekonomisk körning, trafikkulturer i olika länder, anpassning i trafiken.
Säkerhet: HLR, första hjälpen, brand, utrymning, rutiner vid olyckor.
Kör och vilotider: planering av körning, papperdokumentation.

Kurslängd:

3 dagar, teori och praktik