Skolskjutsförare


Har du rätt utbildning?
Vad gör du om olyckan är framme?
Hur hjälper du skolbarnen när en krissituation uppstår?
Vilket ansvar har du?

Utbildningsbevis:


Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Kurslängd:


4 timmar, teori och praktik